Międzynarodowy konkurs Lions na Plakat Pokoju

Jednym  z  tradycyjnych  już  działań  podejmowanych przez członków Lions Club Legnica  Silesia  jest  organizowanie  corocznych  edycji Międzynarodowego Konkursu na Plakat Pokoju. W ciągu ostatnich 20 lat wzięło w nim udział ponad  4  miliony  dzieci  z  blisko  100  krajów. W ramach każdej edycji konkursu proponowane są dodatkowe hasła roczne, które mają pomóc dzieciom i młodzieży ukierunkować swoje wizje pokoju.   Działania  te  mają  nie  tylko  walor  edukacyjny, mają także pobudzić wrażliwość nastolatków i skierować ich zainteresowania na tematykę pokoju i międzynarodowego porozumienia wszystkich ludzi. Lions Club International organizuje i sponsoruje ten coroczny Międzynarodowy Konkurs na Plakat Pokoju skierowany do dzieci w wieku od 11 do 13 lat oraz dzieci  specjalnej  troski.  Dodatkowo  LCI  przygotowuje w ten sposób i pomaga we wdrażaniu w szkołach kompletnego programu, który ma na celu wyposażenie w kompetencje i motywowanie dzieci i młodzieży do pracy w charakterze  woluntariuszy  na  rzecz  swojej  lokalnej społeczności. Prace  wykonane  przez  dzieci  oceniane  są  najpierw  w  Klubie  organizującym  konkurs  na  szczeblu  lokalnym,  następnie  najlepsze prace wybiera krajowe jury, aby przesłać je na światowy finał konkursu w Oak Brook w Stanach Zjednoczonych. 

 

 Do największych sukcesów zaliczyć należy III nagrodę w konkursie krajowym Joanny Maciak z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 20 w Legnicy  sponsorowaną  przez  Lions  Club  Legnica Silesia. W ogólnopolskim konkursie na prace dzieci mniej sprawnych intelektualnie za najciekawszy uznano plakat, którego autorem jest Kacper  Świderski  wspierany  przez  Lions  Club Legnica Silesia. W  kolejnych  latach  ogólnopolski  konkurs na plakat wykonany przez dzieci specjalnej troski wygrała praca wykonana przez Jakuba Mroza ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi sponsorowanego przez Lions Club Legnica Silesia. Wyróżniono też pracę Julii Skorupskiej z tego samego ośrodka w Złotoryi. Największym  sukcesem  było  zwycięstwo w  2016  roku.  Plakat  Natalii  Jacobsche  wygrał polską edycję konkursu Plakat Pokoju. Hasło tej 15-tej polskiej edycji konkursu brzmiało „A Celebration  Of  Peace”,  czyli  „Uczczenie  pokoju”. Swoją pracę Natalia zatytułowała „Świat to jedna rodzina”. Tradycją  już  się  stało,  że  przedstawiciele Lions Club Legnica Silesia odwiedzają szkoły i placówki wychowawcze, które biorą udział w konkursie. Zawsze towarzyszą temu dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników. Udział  dzieci  i  młodzieży  z  naszego  regionu w konkursie na Plakat Pokoju stał się już tradycją  pielęgnowaną  przez  Lions  Club  Legnica Silesia.