• slider0.jpg
  • slider002.jpg
  • slider003.jpg
  • slider04.jpg
  • slider09 2.jpg
LC LEGNICA SILESIA
 
Lions Club Legnica Silesia to stowarzyszenie o charakterze charytatywnym. Działa w Legnicy od 31 marca 2000 r. Obecnie zrzesza 23 członków. Siedzibą Klubu jest obecnie Hotel Qubus w Legnicy. Swoją działalność członkowie Klubu realizują przez: udział w akcjach  charytatywnych  prowadzonych  przez  Lions Clubs International, fundowanie stypendiów dla dzieci  szczególnie  uzdolnionych,  organizowanie  corocznych  pikników  połączonych  z  Dniem  Dziecka,  organizacja bali i koncertów charytatywnych, opiekę nad Domem Dziecka w Golance Dolnej, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym  w  Złotoryi,  Szkołą  Podstawową nr  4  w  Legnicy,  Szkołą  Podstawową  nr  20  w  Legnicy i Szkołą Podstawową w Proboszczowie, organizowanie udziału dzieci w corocznym konkursie przygotowywanym przez Lions Clubs International na „Plakat  Pokoju”,  organizowanie  szkoleń  dla  nauczycieli pn. „Sztuka  dojrzewania”  oraz  zorganizowanie  Lions Camp „Legnica 2019 Poland”. Oto nasza historia:
 
 
PREZYDENT
KLUBU


w kadencji 2023/2024:
 

 

        dr n. med. Tadeusz Kruzel